Střezina GALA v Muzeu východních Čech

Středa, 20 Leden 2016 15:27
Tisk

Hudební obor se předvedl v novoročním koncertu Střezina GALA 19. ledna 2016 v přednáškovém sále Muzea východních Čech. Program byl bohatý a pestrý, hrála se klasická i populární hudba. Koncert byl již třetím slavnostním koncertem tohoto typu, kdy mají posluchači možnost slyšet nejlepší sólisty a malá komorní uskupení naší ZUŠ. Návštěvníci navíc viděli i jak se hudba nahrává, na koncertě totiž nechyběli žáci oboru zvukové tvorby s učitelem Jakubem Stratílkem. Potěšily programy s milými charakteristikami jednotlivých účinkujících od Martiny Vlčkové. Dík patří také všem pedagogům, co se na akci podíleli a společnosti C. Bechstein Europe s.r.o. za zapůjčení klavíru.Prohlédněte si fotografie ZDE.