Bienále grafického designu v Brně

Pondělí, 01 Říjen 2012 16:51 Jan Slavíček
Tisk

vo

 

 

Fotografie z výletu žáků výtvarného oboru na Bienále grafického designu va Brně a do Wannieck gallery zde.