Výběrové řízení - Pianino pro výuku v ZUŠ - 2 ks - UZAVŘENÉ

Pátek, 24 Červen 2016 14:00
Tisk

Rozhodnutí ředitele o výběru dodavatele - Pianino pro výuku v ZUŠ - 2 ks 2016

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - Pianino pro výuku v ZUŠ - 2 ks 2016

Hodnocení nabídek - Pianino pro výuku v ZUŠ - 2 ks 2016

****************

Výzva - Pianino pro výuku v ZUŠ - 2 ks 2016.PDF

Příloha č. 1 - Krycí list nabídkové ceny a záruky

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních
předpokladů

Příloha č. 3 - Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 4 - Formulář pro hodnocení kvality nástroje