Výběrové řízení - nábytek HOBIS do učeben ZUŠ Střezina 2016 - UZAVŘENÉ

Pátek, 24 Červen 2016 17:16
Tisk

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - nábytek HOBIS do učeben ZUŠ Střezina 2016

Rozhodnutí ředitele o výběru dodavatele - nábytek HOBIS do učeben ZUŠ Střezina 2016

Výzva - nábytek HOBIS do učeben ZUŠ Střezina 2016 (.pdf)

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky.xlsx

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních
předpokladů

Příloha č. 3 - Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 4 - Rozdělení dodávky do skupin.xlsx

Informační list veřejné zakázky - nábytek HOBIS do učeben ZUŠ Střezina (.pdf)