Informace o studiu

Email Tisk PDF

Výuka je soustředěna do hlavní budovy ZUŠ Střezina v Luční ulici. Vyučuje se ve skupině maximálně 15 žáků v základním studiu ve dvou nebo tříhodinových lekcích jednou týdně. Studium I. stupně je sedmileté, II. stupeň základního studia trvá čtyři roky. V současné době se vyučuje v oboru 496 žáků.

1) Přípravné studium

a) Přípravná výtvarná výchova (pro děti od 5 let)

Zprostředkovává hravé setkání se základními výtvarnými technikami (kresba, malba, grafika, modelování). Rozvíjí motorické dovednosti a dětskou fantazii. Nabízí první setkání s výtvarným uměním. V 1. ročníku i 2. ročníku v rozsahu jedné dvouhodinové lekce. Vyučuje se v odpoledních hodinách, případně i dopoledne ve spolupráci s některými MŠ. Doporučený věk pro začátek studia je 5 - 7 let, není ale podmínkou.
Závěrečná zkouška = přijímací zkouška do 1. ročníku základního studia. Informace o školném ZDE.
Ukázky výtvarných prací naleznete zde.

2) Základní studium a studium pro dospělé

Studium podporuje plynulý vývoj žáků od dětského spontánního projevu a hravé experimentace k promyšlené tvorbě dospívajících. Pomáhá překonat tzv. krizi dětského výtvarného projevu, která přichází zhruba okolo 10 roku dítěte. V prvním i druhém stupni studia je výuka organizována vždy v jedné tříhodinové lekci týdně (3x 45 minut). Informace o školném ZDE. V rámci základního studia jsou na I. a II. stupni možná následující studijní zaměření:

a) Základní výtvarné techniky (pro žáky od 7 let) - klasická výtvarka, kde žáci zvládnou základní výtvarné techniky (kresba, malba, grafika, keramika) a základních výrazových prostředků výtvarného jazyka. Ukázky výtvarných prací naleznete zde.


b) Počítačová grafika - Vyučuje se ve skupině 9 - 12 žáků (pro žáky, kteří k 1.9. nastupují do 7.tř. ZŠ a starší). Studium je zaměřeno na zvládnutí počítačových technik a programů směrem k jejich použití ve svobodném výtvarném vyjádření. Vyučuje se 2D grafika (Photoshop), 3D grafika (Zbrush, Sculptirs) a počítačová animace (Adobe Fllash). K dispozici je počítačová učebna vybavená výkonnými počítači a profesionálním software Adobe.
Výsledky v oblasti 2D grafiky naleznete zde. Výsledky v oblasti počítačové animace naleznete zde.


c) Digitální fotografie - Vyučuje se ve skupině 8 - 10 žáků (pro žáky, kteří k 1.9. nastupují do 7.tř. ZŠ a starší). Studium je zaměřeno na zvládnutí fotografických technik a postprodukce. Důraz je také zejména kladem na obsahovou stránku fotografie. K dispozici je počítačová učebna vybavená výkonnými počítači a profesionálním software Adobe, veliký fotoatelier vybavený zábleskovými světly Fomei. Žáci si mají také možnost zapůjčit digitální zrcadlovky Canon.
Fotogalerii tvorby našich žáků naleznete zde.


d) Kamenosochařství - Vyučuje se ve skupině 5 - 8 žáků (pro žáky, kteří k 1.9. nastupují do 7.tř. ZŠ a starší). Studium je zaměřeno na výtvarné vyjádření v prostorových materiálech - zejména pískovec a ytong. pro realizaci výuky je k dispozici kamenosochařská dílna. Výsledky práce žáků kamenosochařského oddělení naleznete zde.


e) Studijní kresba a malba - jako příprava na SŠ nebo VŠ s uměleckým zaměřením. V tomto studijním zaměření se žáci cíleně připravuji k talentový zkouškám zejména v oblasti kresby podle skutečnosti (zátiší, portrét, figura, architektura). Cílem je zvládnutí řemesla kresby dle požadavku jednotlivých fakult či středních škol. K dispozici je veliká kreslírna se severním světlem na stálo osazená kreslířskými stojany a vybavená řadou antických sádrových hlav a modelů. Ukázky studijních prací naleznete zde.

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou za 7. ročník I. stupně a za 4. ročník II. stupně = výběr prací žáka za poslední rok studia a jeho absolventská práce.

Studium pro dospělé

Zájemcům poskytuje základy výtvarného vzdělání a současně prostor pro uplatnění jejich vyhraněných potřeb v přizpůsobené výuce. Dotace hodin čtyřletého studia je vždy v rozsahu jedné tříhodinové lekce týdně. Studenti si mohou podle zájmu volit studijní zaměření jako v nabídce základního studia, navíc:

a) Keramika - jedná se o nejstarší studijní specializaci pro dospělé, její výuka probíhá nepřetržitě od roku 1998. V současnosti se vyučují dvě skupiny dospělých (St a Čt 18:30 - 20:45). Studium je zaměřeno na zvládnutí základních keramických technik modelování a práce s glazurami. Jsem rádi, že řada dospělých chápe tuto příležitost jako možnost relaxu prostřednictvím kontaktu s keramickou hlínou. Výuka probíhá v budově ZUŠ Střezina/Jesličky v Brandlově ulici. Informace o školném ZDE. Ukázky keramiky "našich dospěláků" naleznete zde.

b) Výtvarné techniky - výuka této specializace probíhá od roku 2006, v současnosti se vyučují dvě skupiny dospělých (Po a Ut 18.30 - 20.45). Náplň studia se individuálně přizpůsobuje schopnostem a výtvarném zaměření dospělých. Cílem je výtvarná tvorba prostřednictvím základních výtvarných technik (kresba, malba, grafika) nebo naopak zvládnutí techniky kresby podle skutečnosti. Informace o školném ZDE. Ukázky prací naleznete zde.