Budovy školy ŠVP
Noviny Střeziny Úřední deska
Propagační materiály Výroční zprávy
Školní kluby Z historie školy
Školní řád


Hlavní budova školy

Základní umělecká škola Střezina, Hradec Králové, Luční 838 je realizátorem projektu Zvyšování profesních znalostí a dovedností pedagogů Základní umělecké školy Střezina. Cílem projektu je poskytnout cílové skupině (55 pedagogických pracovníků) komplexní vzdělání ve třech oblastech:
1) efektivní komunikace se žáky, pravidla asertivního jednání, ovládání emocí a nálady
2) psychohygiena a předcházení syndromu vyhoření
3) využívání informačních technologií ve výuce
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Termín realizace: 01.06.2012 – 31.12.2012

Projekt je podpořen Evropským sociálním fondem v České republice.