Informace pro přihlášené žáky

Email Tisk PDF

Škola eviduje všechny přihlášky (elektronické i písemné). Všichni přihlášení žáci obdrží poštou pozvánku k talentovým zkouškám nebo k informační schůzce s rodiči (pouze v případě kolektivní přípravky), a to nejpozději jeden týden před jejich konáním.

Přijímací zkoušky do všech oborů proběhnou v první polovině června 2012, informační schůzky s rodiči v polovině druhé.

 

Obsah talentových zkoušek:

Hudební obor (cca 10 minut individuálně)

- zpěv libovolné jednoduché (lidové) písně a krátkého motivu dle ukázky

- intonace jednotlivých tónů (u klavíru), rozlišení zvuku 1 nebo 2 tónů

- sluchové rozpoznávání chyb ve známé melodii

- opakování rytmu (tleskání)

- krátký pohovor

 

Výtvarný obor (cca 60 - 90 minut v menších skupinách)

- samostatná výtvarná práce na zadané téma dle studijního zaměření

 

Taneční obor (cca 30 minut v menších skupinách)

- ověření tanečních dispozic, koordinace pohybu a hudebního cítění

- taneční úbor s sebou

 

Literárně-dramatický obor (cca 10 – 15 minut individuálně)

- mluvní předpoklady (slovní zásoba, artikulace, vyjadřovací schopnosti, …

- pohybové předpoklady (prostorová orientace, pohybová improvizace, …)

- práce s předmětem

- hudebně-hlasové předpoklady (zpěv, rytmus, …)