Informace o studiu

Email Tisk PDF

Počet žáků hudebního oboru se dlouhodobě pohybuje okolo čísla 650. Vyučuje se v budově Na Střezině nebo v hlavní budově v Luční ulici. Výuka probíhá individuálně ve hře na hudební nástroj, u některých studijních zaměření zpočátku ve dvojicích.

1) Přípravné studium

Dvouleté přípravné studium lze absolvovat ve dvou variantách:

a) Kolektivní formou výuky ve studijním zaměření Pohybová a hudební výchova, které je společné pro hudební a taneční obor (výuka 2x týdně 45 minut, na každé hodině jsou dva učitelé – hudební i taneční). Během studia se žák formou dětských pohybových a hudebních her učí vnímat své tělo, prostor a hudební doprovod, rozvíjí svoji pohybovou a hudební fantazii a získává základní návyky pro správné držení těla a všeobecnou pohybovou a hudební přípravu. Informace o školném ZDE.

b) Individuální formou studia zvoleného hudebního nástroje nebo zpěvu dle nabídky studijních zaměření. Informace o školném ZDE.

Přípravné studium končí přijímací zkouškou do 1. ročníku zvoleného studijního zaměření základního studia. Ta se skládá z praktického testu všeobecné hudebnosti a případnému předvedení dosažené úrovně ve hře na zvolený nástroj nebo ve zpěvu.

2) Základní studium a studium pro dospělé

Na I. stupni základního studia hudebního oboru je první dva roky povinná docházka pouze do hodin hudebního nástroje nebo zpěvu. Hudební nauku zařazujeme nejdříve od 3. ročníku, stejně jaké další předmět Kolektivní hudební praxe (komorní a souborová hra nejrůznějších žánrů a zaměření). Informace o školném ZDE.

Studijní zaměření HO v individuální a skupinové výuce pro I. a II. stupeň základního studia a studium pro dospělé:

  • Klavír, Varhany, Klávesové nástroje v populární hudbě, Keyboard,
  • Housle, Viola, Violoncello, Kontrabas,
  • Flétna (příčná), Hoboj, Fagot, Klarinet, Saxofon, Trubka, Baskřídlovka, Trombón,

Zobcová flétna,

  • Klasická kytara, Kytara v populární hudbě, Elektrická kytara, Basová kytara,
  • Zpěv, Zpěv v populární hudbě,
  • Akordeon,
  • Bicí nástroje,
  • Kolektivní hudební praxe (samostatně pouze ve studiu pro dospělé)