Projekt Znamení zvěrokruhu byl realizován díky podpoře a spolupráci s partnery:

Česká národní agentura Mládež

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Elektrárny Opatovice

Nadace ČEZ

Základní umělecká škola Střezina

Klub rodičů tanečního oboru, o.s.

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Štefánikova 549, Hradec Králové